BSE

“BSE – choroba szalonych krów”
/ szkło sodowe, przewód elektroluminescencyjny, 2012.

Instalacja powstał w trakcie studiów w pracowni szkła artystycznego prof. Barbary Zworskiej-Raziuk. Inspiracją były zjawiska chorobowe (wirusy atakujące zwierzęta hodowlane) wynikające z rozwoju cywilizacyjnego człowieka.

 

“BSE – mad cow disease”
/ kiln formed soda lime glass, Electroluminescent wire (EL wire), 2012.

The installation was created during studies in Academy of Art in Wroclaw under the supervisor of Professor Barbara Zworska-Raziuk and assistant professor dr Dagmara Bielecka. Viral, morbid phenomena in livestock induced by human civilization progression served as inspiration for this worpiece.