Caterpillar

“Gąsienice – Obiekty przestrzenne z wykorzystaniem szkła i światła”
/ neon, szkło sodowe, stal, 2013.

Dyplom magisterski.
II Pracownia Szkła Artystycznego. Prowadzący: prof. Barbara Zworska-Raziuk, as. dr Dagmara Bielecka.
Inspiracją do stworzenia tej pracy był kształt i budowa ciała gąsienicy motyla. Chciałam pokazać magiczny i enigmatyczny moment transformacji gąsienicy w motyla.

 

“Caterpillars – 3d objects employing glass and light ”
/ neon, soda lime glass, steel, 2013.

Master’s degree Diploma.
Second Art Glass Studio in Academy of Art in Wroclaw. Thesis supervisor: Professor Barbara Zworska-Raziuk, assistant professor dr Dagmara Bielecka.

Observation of nature, particularly shape and physique of a butterfly caterpillar became an inspiration for this workpiece. I wanted to show the magic and enigmatic moment of the metamorphosis from caterpillar into a butterfly.