Cocoon

“Kokon – obiekt wieloelementowy inspirowany formami organicznymi”
/ szkło sodowe – piaskowane i malowane, wełna, 2012.

Dyplom licencjacki.
II Pracownia Szkła Artystycznego. Prowadzący: prof. Barbara Zworska-Raziuk, as. dr Dagmara Bielecka.

 

“Cocoon – organic forms inspired, multi-element object”
/ flameworked, sandblasted, painted soda lime glass, wool yarn, 2012.

Bachelor’s degree Diploma.
Second Art Glass Studio in Academy of Art in Wroclaw. Thesis supervisor: Professor Barbara Zworska-Raziuk, assistant professor dr Dagmara Bielecka.