Christ of the nations?

“Chrystus narodów?”
/ jednoelektrodowa rzeźba plazmowa, szkło borokrzemowe, 2017.

Praca przedstawia szklaną koronę cierniową na tle konturu Polski. Ta interaktywna rzeźba odnosi się do bieżącej sytuacji socjo-politycznej naszego kraju. Nawiązuje również do klasycznego mickiewiczowskiego motywu Polski jako Chrystusa narodów stawiając przy nim jednocześnie znak zapytania. Czy na prawdę chcemy nosić to miano, czy zdajemy sobie sprawę, że korona cierniowa idzie z nim w parze?

Instalacja wyposażona jest w czujnik zbliżeniowy, który sprawia, że korona rozświetla barwnym plazmowym wyładowaniem kiedy stanie pod nią osoba.

 

“Christ of the nations?”
/ high frequency driven single electrode plasma sculpture, flameworked borosilicate glass, 2017.

The workpiece depicts a glass crown of thorns over Poland’s contour. This interactive sculpture relates to my country’s current socio-political issues. It is linked to the polish literatures’ classic Mickiewicz’s theme, which assigns Poland with the name „Christ of the nations” and adds a question mark to it. Do we really want to bear this name, do we realize that it comes with a crown of thorns?

The sculpture is equipped with a proximity sensor which causes the glass crown to glow with a colourfull plasma discharge when a person stands underneath.