Well done – what was the cost?

„Dobra robota – jakim kosztem?”
/ jednoelektrodowa rzeźba plazmowa, szkło borokrzemowe, 2018.

Czym jest siła, która zmusza nas do działania, poświęceń i wyrzeczeń? Jest to pasja i chęć rozwoju czy może pycha i narcyzm? Jaką cenę jesteśmy w stanie zapłacić za chwile chwały i uznania?

 

„Well done – what was the cost?”
/ high frequency driven single electrode plasma sculpture, flameworked borosilicate glass, 2018.

What is the power that drives us to action, sacrifice and self-denial? Is it passion and urge to progress or is it pride and narcissism? What price are we willing to pay for a moment of glory and accolade?